บริษัท จินเถิง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จินเถิง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้าน WIREMESH

บริษัท จินเถิง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดตาข่ายโลหะ  ตาข่ายลวดเชื่อม  ลวดหนามตาข่ายกรอง และผลิตภัณฑ์ลวดตาข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวงรถไฟสนามบินสนามกีฬา การทำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โลหะทางการแพทย์และหน่วยงานสิ่งแวดล้อม   การรักษาความปลอดภัยของชาติ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ คุณภาพของสินค้าเปรียบเสมือนชีวิตและความน่าเชื่อถือคือหัวใจหลักแห่งการพัฒนาบริษัทยึดมั่นกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี วิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการบริหารที่ซื่อสัตย์มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงมาใช้ในงานผลิต ควบคุมและบริหารอย่างเข้มงวดในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพสินค้า  เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


HOT PRODUCT