บริษัท จินเถิง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2010
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดตาข่ายโลหะ  ตาข่ายลวดเชื่อม  ลวดหนาม ตาข่ายกรอง และผลิตภัณฑ์ลวดตาข่ายแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางรถไฟ สนามบิน สนามกีฬา การทำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหน่วยงานสิ่งแวดล้อม  
การป้องกันภัยจากธรรมชาติ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ คุณภาพของสินค้าเปรียบเสมือนชีวิต และความน่าเชื่อถือคือหัวใจหลักแห่งการพัฒนา

บริษัทยึดมั่นกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี วิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการบริหารที่ซื่อสัตย์ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงมาใช้ในงานผลิต ควบคุมและบริหารอย่างเข้มงวดในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพสินค้า  เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

info@apjtwwiremesh.com

โทรศัพท์ : 02-409-2940